Obszar badań:

- Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów,
- Zastosowanie sieci neuronowych w przetwarzaniu obrazów,
- Engin'y OCR,
- Algorytmy OCR/ICR.

Doświadczenie zawodowe (od 2004r.):

Znajomość:

Języków programowania/skryptowych: C/C++ , C#, SQL, podstaw: Pyhton, Java,PHP,ASP .NET
Baz danych: MSSQL, MySql, Oracle
Systemów kontroli wersji: git, gerrit i svn.

Doświadczenie w projektowaniu i programowaniu:

- Bankowych systemów transakcyjnych,
- Systemów do obsługi archiwum papierowego,
- Systemów do obsługi archiwum elektronicznego,
- Systemów wspierających inwentaryzację i zarządzanie środkami trwałymi,
- Systemów w architekturze klient-serwer,
- Aplikacji wykorzystujący engin'y OCR.

Doświadczenie w:

- Zarządzaniu projektami,
- Zarządzaniu kilkuosobowym zespołem programistów,
- Pozyskowaniu wymagań i ich analizie,
- Ustalaniu zakresu projektu, warunków jego wdrozenia i utrzymania.

Certyfikat Prince2 Foundation.

Publikacje:

- W. Bieniecki, S. Stoliński, M. Stasiak-Bieniecka: Computer-aided recognition and assessment of sketched function graphs consisting of straight lines and parabolas using least-squares fitting, w. Wspłczesne zagadnienia modelowania matematycznego, red. Jan Sikora, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2014, pp. 79-80, e-ISBN 978-83-61956-34-1.
- S. Stoliński, W. Bienieckia: Computer Aided Evaluation of Selected Examination Tasks From the Mathematics Using Generalized Hough Transform in: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing, Lodz University of Technology, Monograph, Lodz 2014, pp.185-199
- S. Stoliński, W. Bieniecki, M. Stasiak-Bienieckaa: Computer Aided Assessment of Linear and Quadratic Function Graphs Using Least-squares Fitting , Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 651-658, ISSN 2300-5963, ISBN 978-83-60810-58-3, DOI: 10.15439/2014F365
- S. Stoliński, W. Bienieckia: The algorithms for automatic evaluation of selected examination tasks from the geometry. Automatyka 2011
- S. Stoliński, W. Bienieckia: Application of OCR systems to preprocessing and digitalization of paper documents. Information systems in management: Information and Communication Technologies for e-Business. WULS Press Warszawa 2011, pp. 102-111
- S. Stoliński, W. Bienieckia: Evaluation of selected examination tasks with aid of image processing and analysis. SIS, Łódz, 2010
- W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński: Information technologies in a process of examination in Poland. Information systems in management: Information and Communication Technologies for e-Business. WULS Press Warszawa 2010
- S. Stoliński, W. Bieniecki and J. Stańdo: Automatic detection and evaluation of the spline function plot. Automatyka 2010 Tom 14 Zeszyt 3/1 str. 591--597
- W. Bieniecki, S. Stoliński, J. Stańdo: Automatic Evaluation of Examination Tasks in the Form of Function Plot. Proceedings of the 6th International IEEE Conference MEMSTECH 2010, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 140-143.
- W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński: Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Automatyka, tom 13, Zeszyt 3, Kraków 2009
- S. Stoliński, Sz. Grabowski, W. Bieniecki: On Efficient Implementations of Median Filters in Theory and in Practice. Automatyka, tom 13, Zeszyt 3, Kraków 2009
- S. Stoliński i Sz. Grabowski: Eksperymentalne porównanie filtrów medianych do usuwania szumów impulsowych z obrazów barwnych. AGH Automatyka, tom 9, zeszyt 3, 2005, str. 571 - 585.